Ohnishi Lab.

Members of the Lab. 2003

HOME

RESEARCH

PEOPLEJPNArchives
Year 2004
Year 2003
Year 2002
Year 2001
Year 2000
Year 1999
Year 1998
Year 1997
Year 1996
Year 1995


Staff
Professor
Ohnishi Noboru

Associate Professor
Kudo Hiroaki

Takeuchi Yoshinori

Research Associate
Matsumoto Tetsuya
Secretary
Im Hye-Kyung

Matsui noemi

Students
Ph.D. (D3)
Ito Masanori
Ph.D. (D2)
Nishibori Kento
Sou Ki
Ph.D. (D1)
Mase Hisao
M.Eng. (M2)
Sakashita Yudai
Shimada Yusuke
Shimizu Hiroki
Shinba Takeshi
Naoi Katsuya
Nakamura Tomoki
Fuwa Youhei
Kondo Yojiro
M.Eng. (M1)
Aota Toru
Ando Rie
Ukrit WatchAreeruetai
Kamiyama Keisuke
Satou Masahiro
Sumata Takashi
Cheng Xuanxuan
Yang Seong Jun
Ban Yousuke
Research Student
B.Eng. (B4)
Oba Kouji
Kutomi Shinji
Saitou Kein
Sasaki Tomoaki
Shinoda Tarou
Hasegawa Takuya
Fujita Yusuke


Presented by:
www-admin@ohnishi.nuie.nagoya-u.ac.jp
Last Update: