Ohnishi Lab.

Members of the Lab. 1997

HOME

RESEARCH

PEOPLEJPNArchives
Year 1996
Year 1995


Staff

Professor
Ohnishi Noboru

Associate Professor (NUCC)
Tanaka Toshimitsu

Assistant Professor
Yamamura Tsuyoshi

Research Associate
Kudo Hiroaki

Secretaries
Ban'no Tomoe
Koiso Kaori
Mizuno Yumiko


Students

Ph.D. (D3)
Allan Duailibe Barros

Ph.D. (D2)
Takeuchi Yoshinori
Liu Yong Mei

M.Eng. (M2)
Isobe Takatoshi
Iwata Yoshiaki
Sahashi Masaya
Jinno Susumu
Tamaki Toru
Noda Yashiyuki
Matsui Kentaro

M.Eng. (M1)
Ishikawa Kazuma
Kawamura Kazunari
Kurauchi Takahiro
Shim Joon Bo
Tsuge Yasuhiko
Hayakawa Kazuhiro

Honami Daisuke
Mizuno Yasuo
Yamazaki Michihiro
Lim Jit Kean

Research (R)
Nakashima Hiromichi

B.Eng. (B4)
Inooka Kaoru
Onda Mizuki
Kakihara Takanobu
Sukegawa Hiroyuki
Seki Masao
Tanaka Yu
Nakanishi Maki

Hirano Kazumi
Hermanto
Horiguchi Masahiko
Yoneda Takahiro

www-admin@ohnishi.nuie.nagoya-u.ac.jp