Staff

Professor
Ohnishi Noboru

Associate Professor (NUCC)
Tanaka Toshimitsu

Assistant Professor
Yamamura Tsuyoshi

Research Associate
Kudo Hiroaki

Secretary
Ban'no Tomoe


Students

D2
Allan Duailibe Barros

D1
Takeuchi Yoshinori
Liu Yong Mei

M2
Asai Yasuyuki
Iwase Masaki
Umeda Shigeyuki
Shimizu Ryota
Shirasawa Toshiyuki
Yokomichi Yukinobu

M1
Isobe Takatoshi
Iwata Yoshiaki
Sahashi Masaya
Jinno Susumu
Tamaki Toru
Noda Yashiyuki
Matsui Kentaro

R
Shim Joon Bo
Zhang Hui

B4
Agata Masato
Ishikawa Kazuma
Itou Noriko
Kakihara Takanobu
Yoshihiro Kato
Kawamura Kazunari
Kurauti Takahiro
Sawai Hirokazu
Jinno Wakako
Tamanaka Taichi
Fujii Hirofumi
Mizuno Yasuo
Lim Jit Kean


OhnishiLab. Ohnishi lab. Home Page

OhnishiLab. Membes(1995)


www-admin@ohnishi.nuie.nagoya-u.ac.jp