Ohnishi Lab.

Members of the Lab. 2001

HOME

RESEARCH

PEOPLEJPNArchives
Year 2000
Year 1999
Year 1998
Year 1997
Year 1996
Year 1995


Staff
Professor
Ohnishi Noboru

Associate Professor
Kudo Hiroaki

Research Associate
Matsumoto Tetsuya
Takeuchi Yoshinori

Visiting Researcher
Nagaishi Michihiro (Seiko Epson Corporation)

Co-Researcher
Tanaka Toshimitsu(Professor, Meijo University)
Yamamura Tsuyoshi
(Associate Professor, Aichi Prefectural University)

Secretary
Yamagishi Nanae
Im Hye-Kyung


Students
Ph.D. (D3)
Shim Joon Bo

Ph.D. (D2)
Ph.D. (D1)
Chen Jinji
Md. Khayrul Bashar
M.Eng. (M2)
Ando Shinya
Oyobe Masato
Hiraiwa Hiroyasu
Masumura Akihito
Maruyoshi Masahiro
Suzuki Yasuhito
M.Eng. (M1)
Ito Masanori
Kawano Ryusuke
Ko Gegets
Sato Shinya
Takeichi Hiroyuki
Hino Hajime
Fukaya Ryo
Mizuno Tomoyasu
Research Student (R)
B.Eng. (B4)
Akagawa Nao
Iguchi Akira
Katayama Yusuke
Suzuki Yuji
Takeuchi Shin
Hattori Yusuke
Fukui Masato
Fukuta Naoto
Fujikawa Norihisa
Yamane Hayato
Yokoi Kazuki
Exchange Program (NUPACE) Student


Presented by:
www-admin@ohnishi.nuie.nagoya-u.ac.jp
Last Update: