Ohnishi Lab.

Members of the Lab. 2003

HOME

RESEARCH

PEOPLEJPNArchives
Year 2002
Year 2001
Year 2000
Year 1999
Year 1998
Year 1997
Year 1996
Year 1995


Staff
Professor
Ohnishi Noboru

Associate Professor
Kudo Hiroaki

Research Associate
Matsumoto Tetsuya
Takeuchi Yoshinori

Co-Researcher
Yamamura Tsuyoshi
(Associate Professor, Aichi Prefectural University)

Secretary
Fukuoka Yuki
Im Hye-Kyung


Students
Ph.D. (D3)
Chen Jinji
Md. Khayrul Bashar
Ph.D. (D1)
Ito Masanori
M.Eng. (M2)
Iguchi Akira
Katayama Yusuke
Suzuki Yuji
Sobue Yoshihiro
Hattori Yusuke
Fukui Masato
Fujikawa Norihisa
Yokoi Kazuki
M.Eng. (M1)
Ogawa Koji
Kondo Yojiro
Goto Reiko
Suzuki Satoshi
Naito Masayuki
Mori Takuya
Research Student
Cheng Xuanxuan
B.Eng. (B4)
Ito Daisuke
Imai Naofumi
Shimada Yusuke
Shimizu Hiroki
Shinba Takeshi
Nakamura Tomoki
Fuwa Youhei


Presented by:
www-admin@ohnishi.nuie.nagoya-u.ac.jp
Last Update: