Ohnishi Lab.

Members of the Lab. 2002

HOME

RESEARCH

PEOPLEJPNArchives
Year 2001
Year 2000
Year 1999
Year 1998
Year 1997
Year 1996
Year 1995


Staff
Professor
Ohnishi Noboru

Associate Professor
Kudo Hiroaki

Research Associate
Matsumoto Tetsuya
Takeuchi Yoshinori

Co-Researcher
Yamamura Tsuyoshi
(Associate Professor, Aichi Prefectural University)

Secretary
Fukuoka Yuki
Im Hye-Kyung


Students
Ph.D. (D2)
Chen Jinji
Md. Khayrul Bashar
M.Eng. (M2)
Ito Masanori
Oyobe Masato
Kawano Ryusuke
Ko Gegets
Sato Shinya
Takeichi Hiroyuki
Hino Hajime
Fukaya Ryo
Mizuno Tomoyasu
M.Eng. (M1)
Iguchi Akira
Katayama Yusuke
Suzuki Yuji
Sobue Yoshihiro
Hattori Yusuke
Fukui Masato
Fujikawa Norihisa
Yokoi Kazuki
Robert John Martin
B.Eng. (B4)
Inoue Kimihiro
Ogawa Kouji
Kudo Hirotaka
Suzuki Satoshi
Naito Masayuki
Fukatsu Yoshihiro
Matsutani Genki
Maruyama Takefumi
Mori Takuya


Presented by:
www-admin@ohnishi.nuie.nagoya-u.ac.jp
Last Update: