Ohnishi Lab.

Members of the Lab. 2003

HOME

RESEARCH

PEOPLEJPNArchives
Year 2004
Year 2003
Year 2002
Year 2001
Year 2000
Year 1999
Year 1998
Year 1997
Year 1996
Year 1995


Staff
Professor
Ohnishi Noboru

Associate Professor
Kudo Hiroaki

Research Associate
Matsumoto Tetsuya
Takeuchi Yoshinori

Co-Researcher
Yamamura Tsuyoshi
(Associate Professor, Aichi Prefectural University)

Secretary
Fukuoka Yuki
Im Hye-Kyung


Students
Ph.D. (D2)
Ito Masanori
Ph.D. (D1)
Nishibori Kento
Sou Ki
M.Eng. (M2)
Ogawa Koji
Kondo Yojiro
Goto Reiko
Suzuki Satoshi
Naito Masayuki
Mori Takuya
M.Eng. (M1)
Sakashita Yudai
Shimada Yusuke
Shimizu Hiroki
Shinba Takeshi
Naoi Katsuya
Nakamura Tomoki
Fuwa Youhei
Kondo Yojiro
Research Student
Cheng Xuanxuan
Yang Seong Jun
Ukrit WatchAreeruetai
B.Eng. (B4)
Aota Toru
Kamiyama Keisuke
Satou Masahiro
Ban Yousuke


Presented by:
www-admin@ohnishi.nuie.nagoya-u.ac.jp
Last Update: