Staff

Professor
Noboru Ohnishi

Associate Professor (NUCC)
Toshimitsu Tanaka

Assistant Professor
Tsuyoshi Yamamura

Research Associate
Hiroki Minagawa

Secretary
Maki Yamamoto

Yoko Miyahara


Students

D3
Hiroaki Kudo

D1
Allan Duailibe Barros

M2
Kouji Aoyama
Kaori Isagai
Masahiro Ito
Kenji Kumaki
Yoshinori Takeuchi
Masayuki Taniyama
Toshiharu Hirai
Liu Yong Mei

M1
Yasuyuki Asai
Masaki Iwase
Shigeyuki Umeda
Ryota Shimizu
Toshiyuki Shirasawa
Yukinobu Yokomichi

R
Michifumi Tooyama

B4
Takatoshi Isobe
Ken'ichi Imura
Keiichi Iwashima
Yoshihiro Kato
Masaki Saga
Jun'ichi Sakamoto
Masaya Sahashi
Susumu Jinno
Yuji Tanaka
Toru Tamaki
Shigeo Terabe
Sumiko Nishimura
Kentaro Matsui


OhnishiLab. Ohnishi lab. Home Page


www-admin@ohnishi.nuie.nagoya-u.ac.jp